Søknadsskjema og studieplanskjema fylles ut og sendes før kurset skal holdes. Vi sender dere svar og legger ved oppgjørskjema og fremmøteliste, som dere fyller ut under kurset.

For kurs avholdt første halvår vil vi ha fremmøtelister, oppgjørssjema og adresselister i løpet av sommeren. For kurs avholdt andre halvår, vil vi senest ha dette inn til oss i løpet av januar.

Når vi har mottatt fremmøteliste og oppgjørsskjema gjør vi utbetaling til dere.

Last ned skjemaene her:

SO-skjema 1: Godkjenning av kurs
SO-skjema 2: Studieplan
SO-skjema 3 og 4: Fremmøteliste og OppgjørskjemaTa kontakt hvis du trenger veiledning!

Lykke til med kurs og skolering!