Oversikt over medlemsorganisasjoner i SO pr. 2021:

1 Art of Living (AoL) www.artofliving.no
2 Bevegelsen for Sosialisme (BfS) www.bevegelsen.no
3 Biologisk - dynamisk Forening (BF) www.biodynamisk.no
4 Camphillbevegelsen www.camphill.no
5 Forandre verden - Change the World. www.world-changers.org
6 Foreningen for livsveiledning og selvutvikling: postfls@gmail.com
7 Forum Ny skole www.nyskolen.no
8 Fritt Helsevalg (FH) www.fritthelsevalg.org
9 Fritt Norden – Norge www.fritnorden.dk
10 Gårdsopplevelser BA. www.gardsopplevelser.no
11 Helseforum for Kvinner (HFK) www.helseforumforkvinner.no
12 Holistisk Forbund (HF) www.holisme.no
13 Hypatia: hypatiaalle@gmail
14 Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO) www.inlo.no
15 Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF) www.ikff.no
16 Kor og dansegrupper. Flere kor, kontakt oss for adresser
17 Rettspolitisk forening www.rpf.no
18 Foreningen FRI www.foreningenfri.no
19 Landsorganisasjonen for Romanifolket (LOR) www.lor.no
20 Nettverkskreditt BA. www.nettverkskreditt.no
21 Sosialterapautisk Forbund www.sosilaterapi.no
22 Norsk Gardsost www.gardsost.no
23 Norsk Kvinnesaksforening www.kvinnesak.no
24 Norske økosamfunn www.okosamfunn.no
25 OIKOS – økologisk Landslag www.oikos.no
26 Permakulturforeningen www.permakultur.no
27 RadiOrakel www.radiorakel.no
28 Radio Nova www.radionova.no
29 Samarbeidsorganisasjonen for film og teater (SOFT)
30 Vannbevegelsen www.vannbevegelsen.no
31 Senter for integrering og utvikling www.oslosenter.org
32 Norsk Seterkultur www.seterkultur.no
33 Pro Silva – økologisk skogbruk www.prosilva.no
34 Rettspolitisk forening www.rpf.no
35 Damini House of Culture www.damini.org
36 Mangfoldhuset www.mangfoldhuset.no
37 Folkets strålevern www.folkets-stralevern.no
38 Nordisk alba
39 NOAH - for dyrs rettigheter www.dyrsrettigheter.no
40 Oslo kompetanse- og utdanningsforening - OKUF
41 Friends for understanding www.friendsforunderstanding.com
42 A-larm www.a-larm.no
43 Fellesrådet for Afrika www.fellesraadet.no
44 Kvenlandsforbundet
45 Mangfoldshuset
46 Indian Rhytms
47 Sandnes Songlag
48 Sangkoret Mixdur
49 Sangkoret Sarpazz
50 Sangkoret SJOKKFolkeopplysning, studieringer, kurs og skolering over hele landet i:
Organisasjonsutvikling, demokratiutvikling, likestilling, kvinneakademi, selvutvikling og livsveiledning, lederkurs, juridiske og landbruksøkonomiske prosesser. Kurs i bærekraftig og økologisk livsstil, matkurs, ystekurs, etablererkurs. Vedtektsverksted og kurs i å lage forening, samvirke og andre demokratiske organisasjoner.