Kontakt oss hvis du ønsker noen av våres bøker!

Folkevalgt
Omtale av boken er dessverre ikke klar ennå.
...og ikke nok med det!
Omtale av boken er dessverre ikke klar ennå.
the-world-for-sale.com
Omtale av boken er dessverre ikke klar ennå.
Fra mangfold til enfold
Omtale av boken er dessverre ikke klar ennå.
Trine & Marit
Omtale av boken er dessverre ikke klar ennå.
FEMINISJON
Feminisjon er tittelen på den nye boken om feminisme og jentekamp. Boken kom ut 1. september, sammen med studiehefte; Feminisjon – en studie. Feminisjon gis ut av Sosialistisk Opplysningsforbund.

Boken er på 204 sider (ISBN 82-565-0139-1) og koster kr. 168,-. Studiehefte er på 78 sider (ISBN 82-565-0140-5) og koster kr. 35,-.

Les mer på www.feminisjon.com
DU SKAL TA LEDELSEN OG MAKTA 1
Kampen mellom høyre og venstresiden er ikke bare en kamp om fordeling av godene, men også en kamp om hvor makten skal ligge."
Du skal ta ledelsen og makta er første bind i SUs nye studiemateriell. Bøkene 1 og 2 ble laget som ideologiske forberedelser til SUs landsmøte 2001 og for å skape debatt og en ideologisk gjennreising i SU.
Boken er trykket januar 2000
DU SKAL TA LEDELSEN OG MAKTA 2
"Venstresosialismen i Norge ble til fordi mange sosialister avviste både sosialdemokratenes og kommunistenes strategi.Den tredje vei er sosialisme på norsk virkelighets grunn, basert på kampen for både sosialisme og folkestyre."

Dette er andre bind i SUs nye studiemateriell, den ble gitt ut i juli 2000. Denne boken tar opp tråden fra bind en og stiller flere spørsmål. SUs studiemateriell føsøker å stille flere spørsmål enn svar. Den tar opp den sosialistiske historien og hvordan partiet skal brukes som redskap i kampen for sosialisme.