Velkommen til Studieforbundet Solidaritet!


Vi støtter kurs/studier og folkeopplysning over hele landet og vi deltar også i nordisk og internasjonalt solidaritets- og folkeopplysningsarbeid.

Studieforbundet Solidaritet holder også behovsbaserte kurs i organisasjonsutvikling og vedtektsverksted for utvikling av ideele foreninger og samvirke. Vi hører gjerne fra deg på solokalt@gmail.com

Vil du bo og virke mer økologisk? Du kan kontakte oss om du vil vite mer om hvordan vi lager økolandsby, vedtektsverksted og samvirke på gård og i lokalsamfunn.Nyheter om kurs og folkeopplysning i Studieforbundet Solidaritet finner du her eller gå til medlemsorganisasjoner i Studieforbundet Solidaritet og se på kursoversikter.www.vofo.no finner du oversikt over en del finansieringskilder, samarbeidsparter og liste over alle studieforbund i Norge og deres medlemsorganisasjoner.

Følg ellers med på hjemmesidene til medlemsorganisasjonene, her er det masse flott!www.studieforbundetso.no ble publisert 16/12-2008. Oppdatert 2024.